Item: P149586BC

Bandana Print Silk Scarf

($1,000.00)—$0.00

DKNY 25th Anniversary Iconic Style. Bandana print scarf in silk.